Żabki Tematyka zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ   dla dzieci 4 / 5 - letnich

 Listopad


 
Tematyka kompleksowa :
  1. Wiedza o rodzinie
  2. Praca dorosłych
  3. Świat wartości
  4. Higiena ciała i otoczenia