Żabki Tematyka zajęć

 


 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na czerwiec 2019

W oparciu o nową „Podstawę programową” z 2017 r oraz  program „Plac zabaw”

dla 4 latka

 

Krąg tematyczny:

1. Dzień Dziecka

2. Zwierzęta duże i małe

3. Lato

4. Wakacje!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • ·         Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • ·         Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
 • ·         Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).
 • ·         Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
 • ·         Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
 • ·         Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
 • ·         Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
 • ·         Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • ·         Rozwijanie zdolności plastycznych.
 • ·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • ·         Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • ·         Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
 • ·         Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • ·         Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • ·         Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 • ·         Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • ·         Kształtowanie zdolności plastycznych.
 • ·         Rozwijanie umiejętności technicznych.
 • ·         Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.
 • ·         Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
 • ·         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • ·         Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • ·         Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami;  rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
 • ·         Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • ·         Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • ·         Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia.
 • ·         Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • ·         Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.
 • ·         Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.
 • ·         Doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • ·         Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.
 • ·         Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.
 • ·         Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
 • ·         Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • ·         Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo.
 • ·         Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
 • ·         Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.
 • ·         Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa –  postępowania w przypadku zgubienia się.
 • ·         Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • ·         Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.
 • ·         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • ·         Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
 • ·         Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.