Żabki O grupie
Grupa Żabek to 8 dziewczynek i  10 chłopców.
Nasz oddział mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 przy ulicy J. Lelewela 9. Numer kontaktowy z grupą to: 798 080 734.
Mamy jasną i przytulną salę, w której przez naukę i zabawę, wszystkimi zmysłami poznawać będziemy otaczający nas świat.

   Codziennie opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki: pani Edyta K., pani Jolanta W.,  pani Ania T. i woźna  pani Wiesia.
Rytmikę prowadzi pani Marzena Ś. Poznawać język angielski pomaga nam pani Ania P.

   Podstawę programową w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym    i poznawczym w roku szkolnym 2020/2021 realizować będziemy w oparciu o program „Planeta dzieci” wydawnictwa Wsip.

  By dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie, zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc nauczycielek.
Na bieżąco rozwiązujemy nasze małe i duże problemy.

  W przedszkolu realizować będziemy Bajkoterapię. Zabawy logopedyczne pomogą nam
w poprawie wymowy. Będziemy śpiewać, tańczyć, wykorzystując zabawy muzyczne wg. Batti Strauss, metodę „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne. Propagować będziemy zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowy styl życia i gdy tylko pogoda na to pozwoli, wyjdziemy na spacer, by jak najlepiej poznać najbliższą okolicę, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie lub pójdziemy pobawić się na przedszkolnym placu zabaw, aby nabierać i doskonalić sprawność ruchową.

   Mamy nadzieję, że czas spędzony razem zaowocuje w nawiązywaniu i pogłębianiu dobrych, koleżeńskich relacji między Żabkami. Nauczycielki zachęcają rodziców do współpracy w działania na rzecz grupy oraz w organizacji imprez przedszkolnych.   

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

   6.00  –  8.15  –  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
                               obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
   8.15  –  8.35  –  ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz
                               higieniczno-sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
   8.35  –  9.00  –  śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania
                               i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
   9.00  –  9.20  –  zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.  Rozwijanie różnych sfer
                               rozwojowych.
   9.20  –  9.50  –  zabawy ruchowe zorganizowane i zabawy dowolne dzieci                      
  
9.50 – 10.00 –   przygotowanie do II śniadania
10.00 – 10.15  –   II śniadanie
10.15 – 10.25  –   czynności higieniczno-sanitarne. Przygotowanie
                               do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.25 – 11.15  –   zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje         
                               przyrody (w razie niepogody zabawy ruchowe i zabawy
                               dowolne)
11.15 – 11.30  –   czynności higieniczno – porządkowe przed obiadem
11.30 – 11.45  –   I część obiadu – zupa –  przyzwyczajanie do spożywania
                               różnorodnych posiłków. Kulturalne zachowanie się przy stole;
11.45 – 12.00  –  przygotowanie do odpoczynku
12.00 – 13.30  –  odpoczynek – leżakowanie – zapewnienie dzieciom możliwości
                              odpoczynku, relaksu, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
                              kołysanek.
13.30 – 13.50 –   doskonalenie umiejętności czynności samoobsługowych,
                              przygotowanie do II części obiadu
13.50 – 14.20 –   II część obiadu – drugie danie: przyzwyczajanie do spożywania
                              różnorodnych posiłków.
14.20 – 17.00 –   gry i zabawy ruchowe, muzyczne. Wspieranie  rozwoju
                              dziecka, w razie ładnej pogody zabawy  w ogrodzie
                              przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.


Zajęcia dodatkowe:

Rytmika                 wtorek                 godz. 13.00 - 13.30

Język angielski      poniedziałek       godz. 10.30 - 11.00
                              środa                   godz. 11.00 -  11.30

 Religia                  środa                   godz. 13.30- 14.00

                              czwartek              godz.   12.30- 13.00