Żabki O grupie
Grupa Żabek to 9 dziewczynek i 9 chłopców.
Nasz oddział mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 przy ulicy J. Lelewela 9. Numer kontaktowy z grupą to: 798 080 734.
Mamy jasną i przytulną salę, w której przez naukę i zabawę, wszystkimi zmysłami poznawać będziemy otaczający nas świat.

   Codziennie opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki: pani Edyta K., pani Jolanta W, woźna  pani Wiesia.
Rytmikę prowadzi pani Marzena Ś. Poznawać język angielski pomaga nam pani Alicja K.

   Podstawę programową w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym    i poznawczym w roku szkolnym 2019/2020 realizować będziemy w oparciu o program „Olek i Ada” wydawnictwa MAC.

  By dzieci czuły się w przedszkolu bezpiecznie, zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc nauczycielek.
Na bieżąco rozwiązujemy nasze małe i duże problemy.

  W przedszkolu realizować będziemy Bajkoterapię. Zabawy logopedyczne pomogą nam
w poprawie wymowy. Będziemy śpiewać, tańczyć, wykorzystując zabawy muzyczne wg. Batti Strauss, metodę „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne. Odwiedzać będziemy także naszą miejską bibliotekę. Propagować będziemy zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowy styl życia i gdy tylko pogoda na to pozwoli, wyjdziemy na spacer, by jak najlepiej poznać najbliższą okolicę, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie lub pójdziemy pobawić się na przedszkolnym placu zabaw, aby nabierać i doskonalić sprawność ruchową.

   Mamy nadzieję, że czas spędzony razem zaowocuje w nawiązywaniu i pogłębianiu dobrych, koleżeńskich relacji między Żabkami. Nauczycielki zachęcają rodziców do współpracy w działania na rzecz grupy oraz w organizacji imprez przedszkolnych.   

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

   6.00  –  8.15  –  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
                               obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
   8.15  –  8.35  –  ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz
                               higieniczno-sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
   8.35  –  9.00  –  śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania
                               i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
   9.00  –  9.20  –  zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.  Rozwijanie różnych sfer
                               rozwojowych.
   9.20  –  9.50  –  zabawy ruchowe zorganizowane i zabawy dowolne dzieci                      
  
9.50 – 10.00 –   przygotowanie do II śniadania
10.00 – 10.15  –   II śniadanie
10.15 – 10.25  –   czynności higieniczno-sanitarne. Przygotowanie
                               do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.25 – 11.15  –   zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje         
                               przyrody (w razie niepogody zabawy ruchowe i zabawy
                               dowolne)
11.15 – 11.30  –   czynności higieniczno – porządkowe przed obiadem
11.30 – 11.45  –   I część obiadu – zupa –  przyzwyczajanie do spożywania
                               różnorodnych posiłków. Kulturalne zachowanie się przy stole;
11.45 – 12.00  –  przygotowanie do odpoczynku
12.00 – 13.30  –  odpoczynek – leżakowanie – zapewnienie dzieciom możliwości
                              odpoczynku, relaksu, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
                              kołysanek.
13.30 – 13.50 –   doskonalenie umiejętności czynności samoobsługowych,
                              przygotowanie do II części obiadu
13.50 – 14.20 –   II część obiadu – drugie danie: przyzwyczajanie do spożywania
                              różnorodnych posiłków.
14.20 – 17.00 –   gry i zabawy ruchowe, muzyczne. Wspieranie  rozwoju
                              dziecka, w razie ładnej pogody zabawy  w ogrodzie
                              przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.


Zajęcia dodatkowe:
Rytmika                 wtorek-       godz. 11.30 - 12.00

Język angielski      środa.-       godz. 11.00 - 11.30
                              piątek-       godz. 11.00 -  11.30

 Religia                  wtorek   godz. 13.00- 13.30

                              piątek        godz.   14.00- 14.30