Żabki Język angielski

Plan miesięczny/materiał zrealizowany - język angielski – kwiecień-maj 2021 r.
 6 - latki
MIESIĄC TEMAT CEL ZAJĘĆ, ZAŁOŻENIA I SPOSÓB REALIZACJI
Kwiecień Our surroundings - słownictwo: church, pavement, school, street, park, garden, house (flashcards),
- Where can you see the park? - zabawy z przygotowaną mapą miasta, uwzględniającą poznane miejsca,
- zabawa ruchowa „Let’s go to the/on the … „ - zabawa ruchowa
- „We are drowing a city” – zabawa plastyczna
- piosenka: „I can jump, I can clap”
 
Maj
 
Jobs - słownictwo/zwroty: farmer, police officer, firefighter, doctor, waiter, teacher (flashcards)
- Zabawa ruchowa: „Step on a ….” (using flashcards),
- Zabawa statyczna: „Where can you see a …?”,
- wykonanie pracy plastycznej na podstawie usłyszanych komend: „Drow a teacher/waiter/farmer” etc.
Maj Mother’s Day - zwroty: Happy Mother’s Day!
- zabawa dywanowa: Gifts for Mummy,
- wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem zajęć,
- Poznanie piosenki „Hip-hop Mother’s Day Rock” oraz nauka układu choreograficznego
https://www.youtube.com/watch?v=EDaie734rqA&ab_channel=TheKiboomers-KidsMusicChannelTheKiboomers-KidsMusicChannelZweryfikowano
Maj
 
Revision
 
- utrwalenie poznanych słów związanych z naszym otoczeniem, zawodami oraz Dniem Matki, zabawy ruchowe; utrwalenie piosenki „Mother’s Day Song”