Żabki Język angielski

Materiał zrealizowany - język angielski – marzec 2021 r.
6 latki
MIESIĄC TEMAT CEL ZAJĘĆ, ZAŁOŻENIA I SPOSÓB REALIZACJI
Marzec Seasons/Days of the Week - słownictwo: spring, summer, autumn/fall, winter, Monday, Tueasday, Wednaesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, The days od the week,
- zwrot: “I like spring/summer/autumn(fall)/winter,
- zabawa ruchowa: „Step on a …”, „Days of the Week”,
- zabawa statyczna: „I like ...”,
- zabawa ruchowa przy piosence: „Seasons” https://www.youtube.com/watch?v=Wrjqz2GTzzI&t=7s i „Days of the Week” https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
Marzec
 
Spring is coming
 
słownictwo: spring, ladybug, butterfly, bee, flower, grass, bird,
- zabawa ruchowa: „Spring puddles”, „Jump on a ladybug/butterfly, bee, flower/grass/bird” (zabawa ruchowa z użyciem flashcards),
- zabawa statyczna: „What’s missing?”,
- zabawa ruchowa przy piosence: “Singing in the rain” https://www.youtube.com/watch?v=tbFGojJxqoo
Marzec Happy Easter! - słownictwo/zwroty: easter bunny, egg, basket, chick, lamb, duckling, Happy Easter!
- „Easter egg hunt” – poszukiwanie ukrytych jajek wielkanocnych,
- zabawa taneczna: „Dancing caterpillar”,
- zabawa ruchowa: „Step on a …”, „Easter bunny,  egg, basket, chick, Happy Easter! …” - TPR method,
- zabawa statyczna: „Is it a … - yes/no”.
- praca plastyczna z wielkanocnym labiryntem: „Help the bunny through the maze”.
Marzec
 
Revision – The Great Tournament of Knowledge
 
Turniej Wiedzy - utrwalenie poznanych słów związanych porami roku, dniami tygodnia, wiosną i jej oznakami oraz Świętami Wielkanocnymi, zabawy ruchowe oraz statyczne; piosenki: „Seasons”, „Days of the Week”, „Singing in the rain”.