Wiewióreczki Zajęcia w domu


 19.02.2021
 

 Temat: Badamy wodę
 
1.Przypomnienie piosenki ,,Skąd się bierze deszcz”
https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4
2. „Co to?” – zabawa sensoryczna. Badanie właściwości wody. Rozpoznawanie wody i jej właściwości. Rozumienie pojęć słona i słodka woda. Rozmowa na temat oszczędzania wody.
 https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ
 
3.„Czy woda może być groźna?” – zabawa dydaktyczna, uświadamianie znaczenia i zagrożeń płynących ze strony wody jako żywiołu.( powodzie, bezpieczna zabawa nad wodą, roztapianie lodowców, zalewanie terenów, ulewne deszcze)
 
 4.Brudna woda. https://www.youtube.com/watch?v=kHBougLLdA8
 
5.Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia w przeliczaniu ,wodzenie po śladzie, ćwiczenia grafomotoryczne .
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania: Małgorzata strzałkowska kran
Znalezione obrazy dla zapytania: Małgorzata strzałkowska kran
 

22.02.2021
Temat: . Czyste powietrze – ważna sprawa
 
  1. https://www.youtube.com/watch?v=EnAwOjaucCA
  2. https://www.youtube.com/watch?v=dWncIkV9jiY
  3. https://www.youtube.com/watch?v=wLrk_lerjmg
  4. „Dmuchamy” – zabawa oddechowa. Wydłużanie czasu wydechu.
  5. „Kiedy powietrze pomaga, a kiedy szkodzi” – zabawa dydaktyczna- swobodne wypowiedzi dzieci. Poszerzanie słownika dzieci.
  1. „Czyste powietrze wokół nas” – porównywanie obrazków. Wypowiadanie i uzasadnianie swojego zdania.
  2. Przypomnienie piosenki ,,Skąd się bierze deszcz”
https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE

  1. „Dla czystego powietrza” – zabawa dydaktyczna. Układanie rymowanek, rozwijanie kreatywnego myślenia.
  2. Karta pracy