Wiewióreczki Tematyka zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA PAŹDZIERNIK DLA GRUPY V „WIEWIÓRECZKI
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD
 2. IDZIE JESIEŃ DO ZWIERZAT
 3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
 4. IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM
ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:
 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie;
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski  w słowie;
 • Odkrywanie litery o, O, a, A, m, M, e, E  – małej i wielkiej, drukowanej  i pisanej ( 6- latki)
 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt;
 • Rozwijanie wrażliwości : wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej;
 • Rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji  i doświadczeń;
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia;
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1,2,3,4 - (6 – latki);
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów;
 • Przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków( oznaczeń             i symboli);
 • Ćwiczenie umiejętności odtwarzania w skupieniu prostych przebiegów rytmicznych;
 • Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa;
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz etapami produkcji chleba;
 • Poznawanie zastosowania węgla i wełny;
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem;
 • Utrwalanie nazw liczebników porządkowych;
 • Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.