Wiewióreczki Tematyka zajęć

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA MAJ DLA GRUPY V – „WIEWIÓRECZKI”

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

I. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY
II. MOJA OJCZYZNA
III. ŁĄKA W MAJU
IV. ŚWIĘTO RODZICÓW


Zagadnienia programowe:
• Poznawanie zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego otoczenia dziecka – poznawanie korzyści wynikających z ich wykonywania.
• Rozpoznawanie symboli narodowych (godło, flaga, hymn), wymienianie nazwy swojego kraju i jego stolicy, nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, przysłowiach, legendach, orientowanie się w tym, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.
• Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, pięknem krajobrazu, ważniejszymi instytucjami). Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,
• Poznawanie kwiatów, ziół, owadów i zwierząt – mieszkańców łąki. Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną. Zapoznanie ze sposobami wykorzystania łąki przez rolników.
• Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych występujących wiosną – wyjaśnienie zjawiska tworzenia się tęczy, wymienianie kolorów występujących w tęczy.
• Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wymienianie cech swojej mamy i swojego taty, rysowanie portretów swoich rodziców, wykonanie niewielkich upominków dla nich.
• Umuzykalnianie dzieci - wyrabianie poczucia rytmu, słuchanie i uczenie się piosenek, ilustrowanie ich ruchem.
• Rozwijanie mowy, spostrzegawczości wzrokowej, percepcji słuchowych, sprawności ruchowej i manualnej oraz koncentracji uwagi.
• Rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania.
• 6- latki – utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń. Ćwiczenia w utrwalaniu liter, odczytywaniu prostych wyrazów i zdań.