Wiewióreczki O grupie

Witamy, jesteśmy „WIEWIÓRECZKI”
 
 
Rudy ogon, ząbki długie,
jakiś zwierzak szyszkę skubie.
Wiewióreczka, mała, chuda,

robi w lesie różne cuda.

 
Jest nas 20 dzieci, w tym 10 chłopców i 10 dziewczynek. Nasza grupa jest grupą mieszaną, tzn. mamy w swoim gronie dzieci w różnym wieku. Starsze dzieci szykują się do pójścia do szkoły, te młodsze aktywnie im w tym pomagają. Dodatkowym naszym atutem jest to, że jesteśmy grupą integracyjną, czyli są wśród nas dzieci, które potrzebują dodatkowej pomocy innych dzieci i nauczyciela, aby wszystkiego dobrze się nauczyć. Przebywamy w atmosferze wsparcia, współpracy i zrozumienia, co jest dla nas dodatkowym plusem na starcie w dalsze dorosłe życie.

W tym roku szkolnym pracujemy na nowym programie wychowania przedszkolnego
pt.
„PLANETA DZIECI”. Program pomoże nam przygotować się do nauki w klasie pierwszej, wspomagając rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej. 
 
Na co dzień opiekują się nami:
Nauczycielki:
PANI AGATA
PANI MARZENA
PANI WIOLA
PANI MARTA

 
Pomoc nauczycieli:
PANI ASIA
 
Zajęcia dodatkowe prowadzą:
Język angielski: PANI MARTA (poniedziałek i wtorek 11:30-12:00) 
Rytmika: PANI MARZENA (piątek 11.00-11.30);
Religia:  ..........................(poniedziałek 15:00-15:30, piątek 13:00-13:30)
Terapia pedagogiczna i logopedyczna: Teresa Chwalińska, Ewa Granat, Marta Fecko, Agnieszka Zielińska
Terapia Integracji Sensorycznej: Marta Fecko, Wioleta Ruszczak, Hanna Wieczorek
Terapia psychologiczna: Hanna Wieczorek
HARMONOGRAM PRACY W GRUPIE V:

7.30 – 8.10 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań. Obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
8.10 – 8.30 – Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz higieniczno- sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
8.30 – 8.50 – Śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
8.50 – 9.00 – Czynności higieniczno – porządkowe.
9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze – kształtowanie różnych sfer rozwojowych.
10.00 -10.10 – Czynności higieniczno- sanitarne.
10.10 - 10.20 – Drugie śniadanie.
10.20 – 10.30 – Przygotowanie do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.30 – 11.30 – Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe, swobodne i zorganizowane, w ogrodzie przedszkolnym; spacery, wycieczki i ukierunkowane obserwacje dzieci. W razie niepogody – zabawy ruchowe w sali.
11.30 – 11.40 –Czynności higieniczno- sanitarne przed obiadem.
11.40 – 11.55 – I część obiadu –zupa; przyzwyczajanie do spożywania różnorodnych posiłków, kulturalne zachowanie się przy stole, pełnienie przez dzieci dyżurów.
11.55 – 12.10 – Czynności higieniczno – sanitarne; mycie zębów.
12.10 – 12.30 – Czas relaksu i odpoczynku – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub z płyt, muzyka relaksacyjna, zabawy relaksacyjne.
12.30 – 13.30 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zachęcanie do różnorodnej działalności. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, zabawy twórcze , korzystanie z gier i układanek. Praca korekcyjno – wyrównawcza. Obserwacja dzieci.
13.30 – 13.40 – Przygotowanie do posiłku; czynności higieniczno- sanitarne, pełnienie przez dzieci dyżurów.
13.40 – 14.00 – II część obiadu- drugie danie; dbałość o kulturalne zachowanie się przy stole i właściwe posługiwanie się sztućcami.
14.00 – 14.15 – czynności higieniczno – sanitarne.
14.15 – 16.00 – zabawy zorganizowane oraz swobodne w ogrodzie przedszkolnym. W razie niepogody – gry i zabawy ruchowe, muzyczne itp., wspierające rozwój dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy według indywidualnych predyspozycji i upodobań.