Organizacja dyżurów wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych

24.05.2021
Organizacja dyżurów wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w naszym mieście będzie przebiegała według określonych zasad.
 
W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 mają obowiązek:
 
 1.W terminie 24-28 maja 2021 r. dokonać zgłoszenia dziecka na miesiące lipiec/sierpień u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
 
2.Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki.
 
3. W terminie 14-18 czerwca 2021 r. złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego, które wskaże dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza wraz z deklaracją woli zapisu. Wskazanie przedszkola poprzedzone będzie rozpoznaniem możliwości organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom. Wypełnione wnioski i deklaracje woli zapisu do przedszkola dyżurującego przekazuje w dniu 17 czerwca 2021 r. dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku wraz z deklaracją woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.


« powrót