Słoneczka Uwaga - KORONOWIRUS W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice,

Szanowni Rodzice, wszystkie dzieci z grup Wiewiórki, Muchomorki i Biedronki są na kwarantannie wraz z całymi rodzinami: rodzicami i rodzeństwem. Jeśli w tych rodzinach są dzieci ze Słoneczek i Krasnoludków, to i tak cała rodzina jest objęta kwarantanną, mimo informacji z Sanepidu o nadzorze epidemicznym nad młodszymi dziećmi. Ci z Państwa, którzy mają dzieci tylko w Sloneczkach lub Krasnoludkach, dostali informacje o nadzorze epidemiologicznym i dla Państwa dyrektor wypisze zaświadczenia o konieczności zapewnienia opieki dziecku z powodu zawieszenia zajęć w przedszkolu. Zaświadczenia są adresowane tylko dla tego rodzica, który będzie opiekował się nadzorowanym dzieckiem. Drugi rodzic może w takim przypadku pracować, więc zaświadczenia nie otrzyma. Dyrektor Bardzo prosi Rodziców o informacje, na Którego z Państwa te zaświadczenia mają być wystawione. Prosze o maila na adres: przedszkole@pp29.opole.pl Z wyrazami szacunku. A. Milenkiewicz
             Z przykrością informujemy, iż z powodu potwierdzonego zakażenia koronawirusowego u jednego z pracowników placówki, od dnia 2  do 11 października 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w Przedszkolu Publicznym nr 29 w Opolu, co oznacza, że w części naszej placówki nie będą realizowane zajęcia opiekuńcze. Dzieci z grup Muchomorków, Biedroneczek i Wiewióreczek wraz z ich rodzicami i rodzeństwem zostają skierowani na kwarantannę. Dzieci z Krasnoludkówi Słoneczek będą objęte nadzorem epidemicznym, więc muszą pozostać w domu. Rodzic opiekujący się dzieckiem będzie miał prawo do płatnego zasiłku z ZUS.
             Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)
, w przypadku zamknięcia przedszkola (szkoły) do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
             Jednocześnie informujemy, że zajęcia w grupach Pszczółek i w Żabkach będą realizowane
w normalnym trybie (z wyjątkiem rodzeństw). Dla dzieci 6 letnich przebywających na kwarantannie będą realizowane zajęcia w trybie zdalnym.
             Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi
w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania.
 
                                                                                                    

                                                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                                              Dyrektor  Agnieszka Milenkiewicz
                                                                                    i Wicedyrektor Agnieszka Limanówka-Grus
                                                                                                          PP-29 w Opolu