Słoneczka Tematyka zajęć

 
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
na m-c LISTOPAD dla dzieci 3/4-letnich w oparciu
o program „Wokół Przedszkola”
i „Podstawę programową”.
 
Tematyka kompleksowa:
 1. RODZINA – NAJWIĘKSZY SKARB
 2. MÓJ DOM
 3. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
 4. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
 
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 
 •  podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry;
 •  nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia;
 •  podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego;
 •  wzajemne okazywanie sobie uczuć;
 •  przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych;
 •  obserwowanie tego, co znajduje się najbliżej dziecka oraz czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania;
 •  rozwiązywanie prostych zagadek;
 •  zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek;
 •  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
 •  maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela;
 •  słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań;
 •  odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
 •  wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek;
 •  układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela;
 •  rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek;
· wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela;
· nazywanie wybranych części ciała;
· porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek);
· dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi);
· słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii;
· uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu;
· uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
· uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych,
z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem;
 •  obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska;
 •  rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu;
 •  nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.;
· posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
· dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach;
· układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych;
· poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego;
 •  dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób;
 •  dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;
 •  przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie;
 •  nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
 •  uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela;
 •  mówienie o własnych potrzebach;
 •  odpowiadanie na zadane pytania;
 •  dzielenie się swoimi przeżyciami;
 •  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
· dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku);
· odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe;
 •  dbanie o higienę poprzez częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem; prawidłowe mycie zębów po posiłkach; codzienne mycie całego ciała; codzienną zmianę bielizny; dbanie o czystość odzieży, obuwia; korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki; samodzielne korzystanie z toalety; utrzymywanie porządku w miejscu zabawy;
 •  przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw;
 •  spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów;
 •  przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.