Słoneczka Tematyka zajęć

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

na m-c
MARZEC dla dzieci 3/4-letnich w oparciu

o program „Wokół Przedszkola”

i „Podstawę programową”.

 

Tematyka kompleksowa:

 1. ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 2. ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 3. MARCOWA POGODA

 4. WIOSENNE PRZEBUDZENIE

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych;

 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych;

 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów;

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich;

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk;

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek);

 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem;

 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej;

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru;

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście;

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych;

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm);

 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć;

 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia;

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk;

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej;

 • reagowanie na polecenia słowne;

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną;

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia
  i pływania ciał;

 • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych;

 • rozpoznawanie dźwięków celowo wytworzonych;

 • rozpoznawanie odgłosów przyrody;

 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.;

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika;

 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście;

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy);

 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny;

 • uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych);

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu;

 • rozwiązywanie prostych zagadek;

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek;

 • rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych;

 • nazywanie barw dostrzeganych wokół siebie (ubrania, zabawki, przyroda, zjawiska pogodowe).