Słoneczka Tematyka zajęć

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
na m-c PAŹDZIERNIK dla dzieci 3/4-letnich w oparciu
o program „Wokół Przedszkola”
i „Podstawę programową”.
 
Tematyka kompleksowa:
 1. IDZIE JESIEŃ... PRZEZ OGRÓD I SAD
 2. IDZIE JESIEŃ... DO ZWIERZĄT
 3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
 4. IDZIE JESIEŃ... Z DESZCZEM
 
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 
· rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;
· spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów;
· uczestniczenie we wspólnych zabawach;
· odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu;
· liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników;
· słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii;
· uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
· uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, bieżnych,
z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem;
· poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana;
 •  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
 •  ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie;
 •  tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż);
· uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu;
 •  poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu;
 •  przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw;
· dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi);
 •  obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola;
 •  szanowanie wody, niemarnowanie jej;
 •  naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów,
  w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, itp.);
 •  uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał;
 •  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
 •  słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia;
 •  maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela;
 •  słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań;
· wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało;
· malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.