Słoneczka O grupie

 

      
Znalezione obrazy dla zapytania słoneczkaGrupa II

 
Grupa „Słoneczek” to dzieci 3,4-letnie.  W grupie pracują dwie nauczycielki: pani Ania i pani Marzenka. W opiece nad dziećmi pomaga również pani Sylwia.

Jesteśmy ciekawi świata i interesujemy się  wszystkim co nas otacza. Poznajemy przedszkole, nasze Panie i rówieśników, z którymi spotykamy się codziennie. Dużo czasu spędzamy  na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o rozwijaniu umiejętności samoobsługowych. Podczas  zajęć staramy się skupić uwagę, żeby poznać wiele ciekawych rzeczy. Uczymy się tańczyć, śpiewać, rysować i  malować. Lubimy zabawy  na placu zabaw i spacery na świeżym powietrzu. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

W roku szkolnym 2019/20 pracować będziemy w oparciu o podstawę programową z 2017 roku i program „Ada i Olek” wydawnictwa Mac
 
 
                                                                 
Zajęcia dodatkowe:

       Rytmika
       pani  Marzena 

       Język angielski
       pani  Ola

       Terapia logopedyczna:
       pani  Teresa
      
      
      
 
 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA


  8.00 – 8.15  – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
                      obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
  8.15 – 8.35  – ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz
                      higieniczno-sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
  8.35 – 9.00  – śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania
                      i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
  9.00 – 9.35  – zajęcia wychowawczo – dydaktyczne organizowane przez
                      nauczyciela wg programu wychowania, przedszkolnego,
                      wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach
                      rozwojowych;
  9.35 – 9.55  – zabawy ruchowe zorganizowane i zabawy dowolne dzieci
  9.55 – 10.00 – przygotowanie do II śniadania
10.00 – 10.10 – II śniadanie
10.10 – 10.20 – czynności higieniczno-sanitarne. Przygotowanie
                      do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.20 – 11.15 – zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje         
                      przyrody (w razie niepogody zabawy ruchowe i zabawy dowolne)

11.45 – 12.00 – język angielski (w poniedziałek i czwartek)
10.00 - 10.30 - rytmika (we wtorek)
11.15 – 11.30 – czynności higieniczno – porządkowe przed obiadem
11.30 – 11.45 – I część obiadu – zupa –  przyzwyczajanie do spożywania
                       różnorodnych posiłków. Kulturalne zachowanie się przy stole;
11.45 – 12.00 – czynności higieniczno-sanitarne, mycie zębów, przygotowanie do
                       odpoczynku
12.00 - 13.30 – odpoczynek – leżakowanie – zapewnienie dzieciom możliwości                        odpoczynku, relaksu, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
                       kołysanek.
13.00 – 13.50 – doskonalenie umiejętności czynności samoobsługowych,
                      przygotowanie do II części obiadu
13.50 – 14.15 – II część obiadu – drugie danie: przyzwyczajanie do spożywania
                      różnorodnych posiłków.
14.15 – 15.30 – gry i zabawy ruchowo-muzyczne zorganizowane, zabawy tematyczne
                        w kącikach zainteresowań, wspieranie rozwoju dziecka, w razie
                       pogody – zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
15.30 – 16.30 – grupa mieszana, zabawy dzieci w sali lub na
                       podwórku, rozchodzenie się dzieci;