Słoneczka Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU
W roku szkolnym 2018/19 dzieci z grupy „Słoneczek”
pracują z programem „Hippo and Friends” wyd. Cambridge

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
W MIESIĄCU:

PAŹDZIERNIK
Dziecko: 
 • poznaje piosenkę „Hello” oraz podejmuje próby samodzielnego przedstawienia się
 • poznaje części ciała podczas zabawy „Head shoulders, knees…”
 • układa postać człowieka nazywając poszczególne części ciała.
 • poznaje tradycję święta Halloween oraz związane z nim słownictwo
Język czynny: hello, good bye, head, shoulders, knees (…), ghost, spider, cat, bat, monster, trick or treat (…)
Przykładowe struktury językowe“Touch your knees”, “Where's the head?”, “Clap your hands”, “Stomp your legs”


 LISTOPAD
Dziecko
 • poznaje liczebniki od 1-10 oraz piosenki :„Ten in the bed”, „Five little monkeys”, „Hickory, dickory” „How many fingers?”
 • poznaje nazwy warzyw
 • poznaje piosenkę „Old McDonald” oraz nazwy zwierząt hodowlanych.
 • poznaje nazwy produktów żywnościowych.
Język czynny: numerals 1-10, broccoli, potato, tomato, carrot, corn, milk, butter, water, cow, sheep, rooster, chicken, dog, cat.
Przykładowe struktury językowe: „Do you like?”, Yes I do / No, I don’t”, „Coun’t to five / ten”, „Is this a cow? Yes it is / No it isn’t”.


GRUDZIEŃ
Dziecko
 • poznaje zimowe słownictwo podczas śpiewania piosenek „I’m a little Snowman”, „Where is Santa?”, „Ten little gingerbread men”
 • poznaje  słownictwo świąteczne podczas zabawy „Gingerbread boys and gingerbread girls”
 • poznaje nazwy zabawek -   „What do you want for Christmas?”,
 • śpiewa kolędy po angielsku. „We wish you a Merry Christmas”

 Język czynny: snowman, winter, snow, snowflake, gingerbread, car, doll, ball, blocks, teddy bear 
 Przykładowe struktury językowe: „It’s snowing!”, „ I want/ I don’t want”, „Merry Christmas!”, „We wish You a Merry Christmas”