Słoneczka Język angielski

Plan miesięczny/materiał zrealizowany - język angielski – kwiecień-maj 2021 r.
3 i 4 latki
MIESIĄC TEMAT CEL ZAJĘĆ, ZAŁOŻENIA I SPOSÓB REALIZACJI
Kwiecień Farm  Animals - słownictwo: cow, horse, rooster, pig, cat, dog.
- zabawa z piłką: „What sound does a … make?”
- zabawa ruchowo-dźwiękonaśladowcza: „Is this a … ?”
- zabawa statyczna: „What’s missing?”,
- zabawa przy pisence: „Hippo says hello!”
 
Maj
 
Jobs - słownictwo/zwroty: farmer, police officer, firefighter, doctor (flashcards)
- Zabawa ruchowa: „Step on a ….” (using flashcards),
- Zabawa ststyczna: „Where can you see a …?”,
- zabawa ruchowa przy piosence: „Dragonfly and butterfly” https://www.youtube.com/watch?v=5tr8kqapVUU
 
Maj Weather - słownictwo: Sun (sunny), rain (rainy), clouds (cloudy), swon (snowy), wind (windy) – flashcards
- zwroty: How’s the weather?
- zabawa statyczna: How’s the weather – using flashcards, „Where can you see a …. weather?” - flashcards
- wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematu,
- poznanie piosenki: „How’s the weather?” https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo&ab_channel=MapleLeafLearningMapleLeafLearningZweryfikowano
 
Maj
 
Revision
 
- utrwalenie poznanych słów związanych ze zwierzętami wiejskimi, zawodami i pogodą, zabawy ruchowe; piosenki: „Hippo says hello”, „Dragonfly and butterfly”, „”How’s the weather?”