Pszczółki O grupie

           

Witamy w grupie „Pszczółek. To już trzeci rok ! Jesteśmy prawie w tym samym składzie co w roku poprzednim. Odszedł od nas Piotruś ale z radością powitaliśmy w naszym gronie nowego kolegę Kamilka. Skład grupy to: dziesięć dziewczynek i ośmiu chłopców.

W tym roku szkolnym pracujemy na nowym programie wychowana przedszkolnego wyd. MAC pt. „Ada i Olek”. Ponieważ wśród nas jest pięcioro 6- latków będziemy zdobywali niezbędną wiedzę i umiejętności żeby dobrze przygotować się do podjęcia edukacji szkolnej już w przyszłym roku.

Nasze panie nauczycielki to: pani Ewa i pani Ala. W grupie pomaga nam codziennie  pani Marysia, która dba o czystość w sali, pomaga nam w różnych sytuacjach i pilnuje żebyśmy wszystko zjadali z talerzyków.
Zajęcia dodatkowe w naszej grupie

  • zajęcia umuzykalniające - pani Marzena,
  • język angielski – pani Ala,
  • religia – pani Ewelina,
  • terapia logopedyczna – pani Agnieszka
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – pani Ewa
 
Religia odbywa się we wtorek i w piątek o godzinie 13.30
 

 
 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

  6.00 – 8.15  –  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
                        obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
  8.15 – 8.35  –  ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz
                        higieniczno-sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
  8.35 – 9.00  –  śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania
                        i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
  9.00 – 9.20  –  zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.  Rozwijanie różnych sfer
                        rozwojowych.
  9.20 –   9.50 –  zabawy ruchowe zorganizowane i zabawy dowolne dzieci
  9.50 – 10.00 –  przygotowanie do II śniadania
10.00 – 10.15 –  II śniadanie
10.15 – 10.25 –  czynności higieniczno-sanitarne. Przygotowanie
                         do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.25 – 11.15 –  zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje         
                         przyrody (w razie niepogody zabawy ruchowe i zabawy
                         dowolne)
11.15 – 11.30 –  czynności higieniczno – porządkowe przed obiadem
11.30 – 11.45 –  I część obiadu – zupa –  przyzwyczajanie do spożywania
                         różnorodnych posiłków. Kulturalne zachowanie się przy stole;
11.45 – 12.00  – przygotowanie do odpoczynku
12.00 – 13.30 –  odpoczynek – leżakowanie – zapewnienie dzieciom możliwości
                         odpoczynku, relaksu, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
                         kołysanek.
13.30 – 13.50 –  doskonalenie umiejętności czynności samoobsługowych,
                         przygotowanie do II części obiadu
13.50 – 14.20 –  II część obiadu – drugie danie: przyzwyczajanie do spożywania
                         różnorodnych posiłków.
14.20 – 16.00 –  gry i zabawy ruchowe, muzyczne. Wspieranie  rozwoju
                         dziecka, w razie ładnej pogody zabawy  w grodzie
                         przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe:    rytmika               –   wtorek 11.00 – 11.30
                                język angielski    –    poniedziałwk 11.00 – 10.15
                                                                  czwartek 10.00 – 10.15