Pszczółki O grupie

           

           
Witamy w grupie „Pszczółek”. To już czwarty rok ! 

W tym roku szkolnym pracujemy na nowym programie wychowana przedszkolnego wyd. WSiP pt. „Planeta Dzieci” i szykujemy się do szkoły <3 

Nasze panie nauczycielki to: pani Ewa i pani Ala. W grupie pomaga nam codziennie  pani Marysia, która dba o czystość w sali, pomaga nam w różnych sytuacjach i pilnuje żebyśmy wszystko zjadali z talerzyków.
Zajęcia dodatkowe w naszej grupie

  • zajęcia umuzykalniające - pani Marzena,
  • język angielski – pani Ania,
  • terapia logopedyczna – pani Agata, pani Viola i pani Teresa
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – pani Ewa

 
7.30 – 8.10 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań. Obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
8.10 – 8.30 – Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz higieniczno- sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
8.30 – 8.50 – Śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
8.50 – 9.00 – Czynności higieniczno – porządkowe.
9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze – kształtowanie różnych sfer rozwojowych.
10.00 -10.10 – Czynności higieniczno- sanitarne.
10.10 - 10.20 – Drugie śniadanie.
10.20 – 10.30 – Przygotowanie do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.30 – 11.30 – Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe, swobodne i zorganizowane, w ogrodzie przedszkolnym; spacery, wycieczki i ukierunkowane obserwacje dzieci. W razie niepogody – zabawy ruchowe w sali.
11.30 – 11.40 –Czynności higieniczno- sanitarne przed obiadem.
11.40 – 11.55 – I część obiadu –zupa; przyzwyczajanie do spożywania różnorodnych posiłków, kulturalne zachowanie się przy stole, pełnienie przez dzieci dyżurów.
11.55 – 12.10 – Czynności higieniczno – sanitarne.
12.10 – 12.30 – Czas relaksu i odpoczynku – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub z płyt, muzyka relaksacyjna, zabawy relaksacyjne.
12.30 – 13.30 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zachęcanie do różnorodnej działalności. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, zabawy twórcze , korzystanie z gier i układanek. Praca korekcyjno – wyrównawcza. Obserwacja dzieci.
13.30 – 13.40 – Przygotowanie do posiłku; czynności higieniczno- sanitarne, pełnienie przez dzieci dyżurów.
13.40 – 14.00 – II część obiadu- drugie danie; dbałość o kulturalne zachowanie się przy stole i właściwe posługiwanie się sztućcami.
14.00 – 14.15 – czynności higieniczno – sanitarne.
14.15 – 16.00 – zabawy zorganizowane oraz swobodne w ogrodzie przedszkolnym. W razie niepogody – gry i zabawy ruchowe, muzyczne itp., wspierające rozwój dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy według indywidualnych predyspozycji i upodobań.