Pszczółki O grupie

           

Witamy w grupie Pszczółek!! Już drugi rok nasza grupa należy do grona przedszkolaków. Jest u nas 10 dziewczynek i 8 chłopców. Będziemy wspólnie bawić się, uczyć i poznawać bardzo ciekawy świat. Panie, które sprawuję opiekę w grupie Pszczółek to nauczycielki: pani Kamila, pani Ewa, pani Ania i pani Ola, a także woźna: pani Marysia.
Podstawę programową w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym w roku szkolnym 2018/2019 realizować będziemy w oparciu o program „Plac zabaw” wydawnictwa WSiP. Dzięki takiej koncepcji Pszczółki będą poznawały otaczający świat wszystkimi zmysłami. Będziemy odkrywać, doświadczać, działać, tworzyć. Pozwoli nam to wszechstronnie się rozwijać.
            Dużą część dnia będziemy spędzać na świeżym powietrzu, jak tylko pogoda będzie nam sprzyjać.
           Ponadto będzie również realizowana Bajkoterapia, by każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i szczęśliwe. Zadbamy także o prawidłową wymowę Pszczółek prowadząc zabawy logopedyczne. Chcemy także powoli przygotowywać dzieci do czytania i pisania wprowadzając wybrane zabawy wg. Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Będziemy również dużo śpiewać, tańczyć wykorzystując do tego zabawy muzyczno-ruchowe wg. B. Strauss. 
              Mamy nadzieję, że ten drugi wspólny rok pozwoli nam jeszcze bardziej integrować. Będzie obfitował w niezapomniane wspaniałe chwile spędzone wspólnie. A praca przyniesie nam satysfakcję i radość z poznawania pięknego świata.


 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

  6.00 – 8.15  –  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci,
                        obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
  8.15 – 8.35  –  ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz
                        higieniczno-sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
  8.35 – 9.00  –  śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania
                        i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
  9.00 – 9.20  –  zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.  Rozwijanie różnych sfer
                        rozwojowych.
  9.20 –   9.50 –  zabawy ruchowe zorganizowane i zabawy dowolne dzieci
  9.50 – 10.00 –  przygotowanie do II śniadania
10.00 – 10.15 –  II śniadanie
10.15 – 10.25 –  czynności higieniczno-sanitarne. Przygotowanie
                         do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.25 – 11.15 –  zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje         
                         przyrody (w razie niepogody zabawy ruchowe i zabawy
                         dowolne)
11.15 – 11.30 –  czynności higieniczno – porządkowe przed obiadem
11.30 – 11.45 –  I część obiadu – zupa –  przyzwyczajanie do spożywania
                         różnorodnych posiłków. Kulturalne zachowanie się przy stole;
11.45 – 12.00  – przygotowanie do odpoczynku
12.00 – 13.30 –  odpoczynek – leżakowanie – zapewnienie dzieciom możliwości
                         odpoczynku, relaksu, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej,
                         kołysanek.
13.30 – 13.50 –  doskonalenie umiejętności czynności samoobsługowych,
                         przygotowanie do II części obiadu
13.50 – 14.20 –  II część obiadu – drugie danie: przyzwyczajanie do spożywania
                         różnorodnych posiłków.
14.20 – 16.00 –  gry i zabawy ruchowe, muzyczne. Wspieranie  rozwoju
                         dziecka, w razie ładnej pogody zabawy  w grodzie
                         przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe:    rytmika               –   wtorek 11.00 – 11.30
                                język angielski    –    poniedziałwk 11.00 – 10.15
                                                                  czwartek 10.00 – 10.15