Programy edukacyjne

Nasze programy edukacyjne
 
Pracę dydaktyczno-wychowawczą realizujemy w oparciu o niżej wymienione programy:
 •  Program: ,,Ada i Olek" – wyd. MAC.
 •  Program: „Planeta dzieci”  - wyd. WSiP
 •  Program: ,,Hippo and Friends" Storter - wyd. Cambridge University Press
 •  Program: ,,Start with Fluffy" wyd. - MAC
 •  Projekt edukacyjny  „Przedszkole dla wszystkich przyjazne"
 •  Projekt : „Dzieciństwo bez próchnicy”,
 •  Projekt: „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Bajkoterapia – iskiereczki  pogodnej  bajeczki”, autorstwa nauczycieli PP-29 i psychologa  z  MPPP w Opolu,
 • Program ,,Tańcząca grupa"
 • „Program  Adaptacyjny  dla  dzieci 3-letnich”,  autorstwa  nauczycieli  PP-29: realizowany przed rozpoczęciem roku szkolnego z dziećmi najmłodszymi i ich rodzicami
 • Elementy programu profilaktycznego „Radość mówienia- szansą sukcesu w szkole”, którego autorkami są logopedzi z MPPP w Opolu
 • Elementy Metody Dobrego Startu p. Marty Bogdanowicz, p. Małgorzaty Barańskiej, p. Ewy Jakuckiej
 • Elementy Metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej 
 • Projekt „Bohater tygodnia"
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,

Współpracujemy z:
 • Publiczną Szkołą Podstawową Nr 14 realizując program współpracy szkolno-przedszkolnej, prowadzony w grupie IV i V, opracowany przez  nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14   w Opolu  „Dzisiaj Przedszkolaki- Jutro już Pierwszaki”
 • Specjalistami z Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Publiczna Szkołą Podstawową nr 10 w Opolu
 • Miejską Biblioteką Publiczną
 • Domem Kombatanta
 • Galerią Sztuki Współczesnej
 • Przedszkolem Integracyjnym "Iskierka"
 • Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu
 • Instytucjami oświatowymi z Opola