Muchomorki O grupie

 WITAMY W GRUPIE MUCHOMORKI
  
                                                            
                                                                                 
     Nasza grupa liczy 25 dzieci. Jesteśmy grupą mieszaną  5 – 6  latków. Znamy się już dobrze i lubimy ze sobą przebywać,  
   
     W tym roku szkolnym nasza praca będzie oparta na programie „Planeta dzieci”   Wydawnictwo „WSiP” i nowej Podstawie Programowej 2017 roku. Będziemy skupiać się na wszechstronnym rozwoju poznawczym dziecka opartym na koncepcji poznawania otaczającego nas świata, pozwalająca na rozbudzenie naturalnych zainteresowań dzieci.
 
     W pracy dydaktyczno – wychowawczej będziemy nadal korzystać z zabaw ruchowych wg Klanzy, W. Sherborne, B. Strauss, C.Orffa, Metody Dobrego Startu, 
     Mamy dużą nadzieję, że ten rok szkolny przyniesie nam  w wiele ciekawych i niezapomnianych przeżyć. Będzie obfitował w niezapomniane wspaniałe chwile spędzone wspólnie. A praca przyniesie nam radość z poznawania pięknego świata.
 
Na co dzień opiekują się nami:

Nauczycielki:
PANI AGATA
PANI IWONA
 
Woźna oddziałowa
PANI BEATA

 
Zajęcia dodatkowe prowadzą:
Język angielski: PANI MARTA
Rytmika: PANI MARZENA
Religia:  ..........................
 Terapia pedagogiczna i logopedyczna: Teresa Chwalińska, Ewa Granat, Marta Fecko, Agnieszka Zielińska
Terapia Integracji Sensorycznej: Marta Fecko, Wioleta Ruszczak, Hanna Wieczorek
Terapia psychologiczna: Hanna Wieczorek

HARMONOGRAM PRACY W GRUPIE IV:

6.30 – 8.10 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań. Obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
8.10 – 8.30 – Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz higieniczno- sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
8.30 – 8.50 – Śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
8.50 – 9.00 – Czynności higieniczno – porządkowe.
9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze – kształtowanie różnych sfer rozwojowych.
10.00 -10.10 – Czynności higieniczno- sanitarne.
10.10 - 10.20 – Drugie śniadanie.
10.20 – 10.30 – Przygotowanie do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.30 – 11.30 – Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe, swobodne i zorganizowane, w ogrodzie przedszkolnym; spacery, wycieczki i ukierunkowane obserwacje dzieci. W razie niepogody – zabawy ruchowe w sali.
11.30 – 11.40 –Czynności higieniczno- sanitarne przed obiadem.
11.40 – 11.55 – I część obiadu –zupa; przyzwyczajanie do spożywania różnorodnych posiłków, kulturalne zachowanie się przy stole, pełnienie przez dzieci dyżurów.
11.55 – 12.10 – Czynności higieniczno – sanitarne; mycie zębów.
12.10 – 12.30 – Czas relaksu i odpoczynku – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub z płyt, muzyka relaksacyjna, zabawy relaksacyjne.
12.30 – 13.30 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zachęcanie do różnorodnej działalności. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej, zabawy twórcze , korzystanie z gier i układanek. Praca korekcyjno – wyrównawcza. Obserwacja dzieci.
13.30 – 13.40 – Przygotowanie do posiłku; czynności higieniczno- sanitarne, pełnienie przez dzieci dyżurów.
13.40 – 14.00 – II część obiadu- drugie danie; dbałość o kulturalne zachowanie się przy stole i właściwe posługiwanie się sztućcami.
14.00 – 14.15 – czynności higieniczno – sanitarne.
14.15 – 16.00 – zabawy zorganizowane oraz swobodne w ogrodzie przedszkolnym. W razie niepogody – gry i zabawy ruchowe, muzyczne itp., wspierające rozwój dziecka. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy według indywidualnych predyspozycji i upodobań.