Muchomorki Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU
PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

W MIESIĄCU: MARZEC
 
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DZIECI Z GRUP MUCHOMORKÓW I WIEWIÓREK PRACUJĄ PROGRAMEM START WITH FLUFFY! WYD. MAC
 
W marcu dzieci opanowały materiał językowy z następującej tematyki:
 
  • Nadchodzi wiosna
Dziecko: 
  • Śpiewa piosenki The Four Seasons Song, Walking in the jungle
  • utrwala poznane dotąd słownicto;
  • poznaje nazwy zwierząt mieszkających w dżungli;
  • recytuje wiersz o zwierzętach;
Słownictwo: elephant, lion, snake, monkey, parrot, small, big, I like animals, like … (a parrot) I`d like to be!, white, black, pink, yellow, orange, red, green, blue, brown, Purple, run, walk, crawl, fly, jump.
 2. Nadeszła wiosna
Dziecko: 
  • Utrwala poznane dotąd słownictwo opisujące pogodę;
  • Utrwala znajomość nazw ubrań i poznaje nowe nazwy;
  • Śpiewa piosenki The Four Seasons Song i What`s the Weather Like Song
  • Słucha opowiadania „The Very Hungry Caterpillar” i odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące jego treści;
Słownictwo: What`s the weathe like today? It`s very cold, It`s snowing, It`s raining, It`s windy, It`s sunny, It`s very hot, hat, scarf, coat, shoes, t-shirt, shorts, sunglasses, umbrella, Caterpillar, hungry,