Muchomorki Aktualizacja procedur funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Państwo 

 W załączniku poniżej  

Aktualizacja procedur funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego na rok szkolny 2020/2021

oraz 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą