Krasnoludki Tematyka zajęć

Znalezione obrazy dla zapytania grafika zabawy dzieci
 
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej marzec 2020
 w oparciu o program „Olek i Ada” dla 3 latka
nową „Podstawę programową”z 2017 roku.

 
  • ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY
  • ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
  • MARCOWA POGODA
  • WIOSENNE PRZEBUDZENIE
 
TREŚCI PROGRAMOWE:
 

Treści programowe:
Przyroda
Przyroda wiosną
    • poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
Procesy poznawcze
Uwaga
    • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
    • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
Słownictwo
    • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
    • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
Początkowa nauka czytania i pisania
Przygotowanie do pisania
    • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
Elementy matematyki
Klasyfikowanie
    • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne
    • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
    • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
    • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew
    • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
Muzyka i ruch
    • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
    • ze śpiewem
    • rytmicznych
    • ilustracyjnych.
Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa
 
Przyroda
Obserwacja przyrody
    • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.
Przyroda wiosną
    • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
Procesy poznawcze
Spostrzeganie słuchowe
    • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
Uwaga
    • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
    • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
Słownictwo
    • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Początkowa nauka czytania i pisania
Przygotowanie do pisania
    • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna
    • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.
Klasyfikowanie
    • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne
    • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
    • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
    • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 
Przyroda
Przyroda wiosną
    • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
W świecie techniki
Działalność badawcza
    • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
Procesy poznawcze
Spostrzeganie słuchowe
    • rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
    • rozpoznawanie dźwięków celowo wytworzonych
    • rozpoznawanie odgłosów przyrody
    • reagowanie na polecenia słowne.
Uwaga
    • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych
    • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
Słownictwo
    • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
    • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Początkowa nauka czytania i pisania
Przygotowanie do pisania
    • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
Elementy matematyki
Liczenie
    • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne
    • lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej.