Krasnoludki Tematyka zajęć

Znalezione obrazy dla zapytania grafika zabawy dzieci
 
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej MAJ 2020
 w oparciu o program „Olek i Ada” dla 3 latka
nową „Podstawę programową”z 2017 roku.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. Moja ojczyzna
2. Łąka w maju
3. Moja miejscowość, mój region
4. Święto Rodziców
 
TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Moja ojczyzna
- zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem,
- kształtowanie polskiej tożsamości,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- rozwijanie sprawności rąk,
- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
- zapoznanie z mapą,
- poznawanie opowieści o warszawskiej Syrence,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej,
- poznawanie prawidłowej artykulacji głoski h,
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
- utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

2. Łąka w maju
-  wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
-  rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
- rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie wyobraźni artystycznej,
- poznawanie prawidłowej artykulacji głoski z,
- wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich,
-  rozwijanie motoryki dużej.
 
2. Moja miejscowość, mój region
- rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- zapoznanie z polską muzyką klasyczną,
- rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk,
- utrwalanie zwrotów grzecznościowych,
- rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum grupy,
- rozwijanie umiejętności wokalnych,
- poznawanie czterech żywiołów,
- rozwijanie intuicji geometrycznej,
- rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników porządkowych,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- rozwijanie sprawności dłoni i palców,
- poszerzanie doświadczeń plastycznych,
- poznawanie prawidłowej artykulacji głoski d,
- poznawanie symboli miejscowości (lub gminy), w której mieszka dziecko,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
- rozwijanie motoryki małej,
- rozwijanie znajomości zasad fair play.

4. Święto rodziców
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami,
- uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne,
- określenie cech wielkościowych,
- rozwijanie słuchu muzycznego,
- poznawanie rodzin roślin i zwierząt,
- kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie,
- utrwalanie umiejętności liczenia,
- przygotowanie do czytania,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- poznawanie zawodów rodziców,
-  rozwijanie wyobraźni plastycznej,
- poznawanie prawidłowej artykulacji głoski t,
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie spostrzegawczości,
- tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa,
- prezentowanie na forum swoich umiejętności.