Krasnoludki Tematyka zajęć

Znalezione obrazy dla zapytania grafika zabawy dzieci
 
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej grudzień 2019
 w oparciu o program „Olek i Ada” dla 3 latka
nową „Podstawę programową”z 2017 roku.

 
Znalezione obrazy dla zapytania darmowa grafika święta bożego narodzenia
  • IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM
  • W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA
  • PROJEKT – KSIĄŻKA
  • TO JUŻ ŚWIĘTA
  • NOWY ROK
 Znalezione obrazy dla zapytania grafika boże narodzenie
TREŚCI PROGRAMOWE:
 
Treści programowe:
 
TYDZIEŃ I
 
Przyroda
Obserwacja przyrody
    • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
Przyroda zimą
    • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
    • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
Rozwój fizyczny
Higiena ciała i otoczenia
    • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
Procesy poznawcze
Uwaga
    • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Zabawy dźwiękami
    • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
Słownictwo
    • nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Początkowa nauka czytania i pisania
Percepcja wzrokowa
    • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
Słuch fonematyczny
    • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
Elementy matematyki
Klasyfikowanie
    • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne
    • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
    • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew
    • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
    • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
Muzyka i ruch
    • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
    • ze śpiewem
Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa
    • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
    • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
  
TYDZIEŃ  II
Rodzina
Więzi rodzinne
    • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
Procesy poznawcze
Uwaga
    • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Zabawy dźwiękami
    • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
Ćwiczenia artykulacyjne
    • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Początkowa nauka czytania i pisania
Percepcja wzrokowa
    • obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności (np. zabawa Rób to co ja)
    • układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
Słuch fonematyczny
    • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna
    • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
Liczenie
    • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
    • liczenie na palcach.
Klasyfikowanie
    • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
Działalność plastyczna
Obcowanie ze sztuką
    • dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin (kolorów, zapachów, kształtów kwiatów) występujących w ogrodzie przedszkolnym
    • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.
Barwy wokół nas
    • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i wybranych barw pochodnych (zielona, pomarańczowa, fioletowa).
W świecie sztuki – muzyka
Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa
    • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
    • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
    • orientacyjno-porządkowych
 
TYDZIEŃ III
Początkowa nauka czytania i pisania
Kącik książki
    • wybieranie książeczek do czytania
    • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
    • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi
    • wykonywanie dekoracji do kącika książki, np. ilustracji do ulubionych książek
    • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje)
Zainteresowania czytelnicze
    • słuchanie wierszy, krótkich opowiadań o prostej fabule – polskich i zagranicznych autorów
    • tworzenie własnych książeczek o tematyce bliskiej dzieciom.
Procesy poznawcze
Myślenie (twórcze)
    • uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych).
Myślenie (logiczne)
    • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania.
Uwaga
    • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Działalność plastyczna
Obcowanie ze sztuką
    • oglądanie ilustracji w książkach dla dzieci.
W świecie sztuki – film
Filmy dla dzieci
    • dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów.
Rodzina
Własne możliwości
    • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
Koledzy, grupa przedszkolna
Współdziałanie w grupie
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa
    • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
Bezpieczeństwo
Dbałość o bezpieczeństwo
    • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
Cele ogólne projektu:
    • budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne i techniczne
    • wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką
    • wdrażanie do poszanowania książek
    • poznawanie utworów literatury dziecięcej
    • wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 
Aktywność ruchowa:
    • Zabawy integrujące grupę – Nasz bajkowy bałwan, Spotkanie bajek.
    • Zabawa z elementem pantomimy – Jaka to bajka?
   
TYDZIEŃ IV,  V
Rodzina
Więzi rodzinne
    • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia), przejmowanych od pokoleń.
Własne możliwości
    • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
    • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
Koledzy, grupa przedszkolna
Dziecięce relacje
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
Współdziałanie w grupie
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Komunikowanie się w grupie
    • odpowiadanie na zadane pytania
    • dzielenie się swoimi przeżyciami.
Świat wartości
Aktywność językowa
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Elementy matematyki
Organizacja czasu i przestrzeni
    • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
    • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.