Krasnoludki Tematyka zajęć

Znalezione obrazy dla zapytania grafika zabawy dzieci
 
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej październik 2019
 w oparciu o program „Olek i Ada” dla 3-4 latka
nową „Podstawę programową”z 2017 roku.

 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
 
 •   IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD
 •   IDZIE JESIEŃ DO ZWIERZĄT
 •   CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY
 •   IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM
 
TYDZIEŃ I
Treści programowe:
Przyroda
Przyroda jesienią

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
Rozwój fizyczny
Racjonalne odżywianie

 • spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
Koledzy, grupa przedszkolna
Współdziałanie w grupie

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Aktywność językowa
Wypowiedzi ustne

 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Elementy matematyki
Liczenie

 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.
 
TYDZIEŃ II.

Przyroda

 • Przyroda jesienią
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.
 • Procesy poznawcze
 • Uwaga
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Aktywność językowa
 • Wypowiedzi ustne
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Elementy matematyki
 • Pojęcie stałości liczby, równoliczność
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Instrumenty perkusyjne
 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 
 • TYDZIEŃ III
 • W świecie techniki
 • Działalność konstrukcyjno-techniczna
 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.
 • Rozwój fizyczny
 • Racjonalne odżywianie
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.
 • Procesy poznawcze
 • Uwaga
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Aktywność językowa
 • Wypowiedzi ustne
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Elementy matematyki
 • Liczenie
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.
 • Klasyfikowanie
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
TYDZIEŃ IV
Przyroda

 • Obserwowanie przyrody
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Podstawy ekologii
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • W świecie techniki
 • Działalność badawcza
 • naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.)
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał.
 • Procesy poznawcze
 • Uwaga
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Aktywność językowa
 • Zabawy z dźwiękami
 • słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z otoczenia
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia artykulacyjne
 • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
 • Wypowiedzi ustne
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Elementy matematyki
 • Liczenie
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.
 • Działalność plastyczna
 • Zainteresowania plastyczne
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • W świecie sztuki – muzyka
 • Muzyka i śpiew
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • Aktywność ruchowa
 • Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem.