Krasnoludki O grupie

Witamy w grupie Krasnoludków!!
 
Grupa Krasnoludków jest najmłodszą grupą w przedszkolu. Mamy po 3 latka, wiele rzeczy robimy po raz pierwszy. Może nie wszystko nam wychodzi, ale bardzo się staramy. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał nam mnóstwo radości. W naszej grupie jest 11 dziewczynek i 14 chłopców.
 
Nasze Panie nauczycielki to: Pani Agnieszka Z., Pani Ania P., Pani Ania T., Pani Agnieszka M. Będą również z nami Pani Agnieszka L-G oraz Pani Teresa nauczycielki wspomagające. Pomagać nam również będą Pani Stasia- dyplomowana opiekunka dziecięca oraz Pani Weronika, która zawsze będzie dbała o nasze brzuszki oraz czystość.

W tym roku szkolnym nasze maluszki pracują na programie „Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP. Jest to program dostosowany do potrzeb dziecka i jego harmonijnego rozwoju. Oparty na zabawach elementami Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Jesteśmy ciekawi świata i interesujemy się wszystkim co nas otacza. Dlatego przez cały rok będziemy się świetnie bawić, uczyć, doświadczać i poznawać świat. Będziemy doskonalić swoje umiejętności samoobsługowe ponieważ jeszcze w różnych czynnościach potrzebujemy pomocy.

Ponadto w naszej grupie będziemy wykorzystywać różne inne programy edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze min: elementy Dziecięcej Matematyki prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, Bajkoterapię, elementy Integracji Sensorycznej oraz Sensoplastyki, elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Aktywne Słuchanie Muzyki Batti Strauss oraz Carla Offa.
 
Jesteśmy przekonani, że ten rok będzie wspaniały i pełen zabawy. Sprawimy, aby uśmiech towarzyszył dzieciom każdego dnia, a przedszkole stało się ich drugim domem. Przeżyjemy niezapomniane wspaniałe chwile spędzone wspólnie. Dziękujemy za zaufanie. Nasza wspaniała przygoda właśnie się zaczęła.

RAMOWY ROZKŁAD  DNIA
 
   6.00  –  8.15  –  schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju.
   8.15  –  8.35  –  ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe oraz
                             higieniczno-sanitarne. Przygotowanie do posiłku.
   8.35  –  9.00  –  śniadanie – zachęcanie do zdrowego odżywiania
                             i przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłku.
9.00  –  9.20  –  zajęcia wychowawczo – dydaktyczne.  Rozwijanie różnych sfer rozwojowych.
9.20  –  9.50  –  zabawy ruchowe zorganizowane i zabawy dowolne dzieci
9.50 – 10.00 –   przygotowanie do II śniadania
10.00 – 10.15  –   II śniadanie
10.15 – 10.25  –   czynności higieniczno-sanitarne. Przygotowanie
                             do wyjścia na dwór. Rozwijanie samodzielności dzieci w szatni.
10.25 – 11.15  –   zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody (w razie niepogody zabawy ruchowe i zabawy
                             dowolne)
11.00 --11.15  --   język angielski (wtorek, środa)
11.15 – 11.30  –   czynności higieniczno – porządkowe przed obiadem
11.30 – 11.45  –   I część obiadu – zupa –  przyzwyczajanie do spożywania różnorodnych posiłków. Kulturalne zachowanie się przy stole;
11.45 – 12.00  –  przygotowanie do odpoczynku
11.30 – 12.00  –   rytmika (w poniedziałek)
12.00 – 13.30  –  odpoczynek – leżakowanie – zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku, relaksu, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, kołysanek.
13.30 – 13.50 –   doskonalenie umiejętności czynności samoobsługowych, przygotowanie do II części obiadu
13.50 – 14.20 –   II część obiadu – drugie danie: przyzwyczajanie do spożywania różnorodnych posiłków.
14.20 – 15.30 –   gry i zabawy ruchowe, muzyczne. Wspieranie  rozwoju dziecka, w razie ładnej pogody zabawy  w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.