Krasnoludki Język angielski

WEATHER- POGODA
  1. VOCABULARY- WPROWADZENIE SŁOWNICTWA
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops&t=2s
CLOUDY-  POCHMURNIE
COLD- ZIMNO
FOGGY- MGLISTY
HOT-  GORĄCO
RAINING- DESZCZOWO
SNOWING- ŚNIEŻNIE
STORMY- BURZOWO
SUNNY- SŁONECZNIE
WINDY- WIETRZNIE
 

  1. SONG
  • Zabawa z pokazywaniem  przy piosence utrwalająca słownictwo
WEATHER SONG FOR KIDS: THE SUN COMES UP!
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY&t=2s

  • How's The Weather? – UŻYWANIE ZWROTÓW
It is sunny…, It is windy… itd.
 
https://www.youtube.com/watch?v=6MGRkUlFZws

  • How's The Weather? | Super Simple Songs
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
  • What's the Weather Like Today 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk

  1. FILM
 
- Magic Weather for Kids | English Stories from Steve and Maggie by Wow English TV
 
https://www.youtube.com/watch?v=pd5kLz3jc4o&t=1s

- Sesame Street: Grover Weather Monster
 
https://www.youtube.com/watch?v=tmO9cjsj1zc