Krasnoludki Informacja o funkcjonowaniu przedszkola

UWAGA RODZICE!!
 
 
W związku z uruchomieniem IV oddziału od dnia 02.06 (wtorek)ulega zmianie organizacja przychodzenia dzieci do przedszkola. Prosimy Rodziców, by dzwonili pod dany numer grupy
na domofonie w godzinach:
Grupa I od godz. 7.00
Grupa II od godz. 7.45
Grupa III od godz. 7.30
Grupa IV od godz. 8.00
        We wcześniejszych godzinach funkcjonowania grup, prosimy by dzwonić ogólnym dzwonkiem-domofonem.
Przypominamy o zachowani dystansu, w przejściu znajduje się 1 rodzic z dzieckiem, który czeka na przyjście woźnej z danej grupy.


Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w  poniedziałek 18.05 przyjmowane będą tylko te dzieci, które zostały zakwalifikowane podczas rozmów telefonicznych i złożyły oświadczenie.
Rodziców dzieci, które przychodzą do przedszkola prosimy o psychiczne przygotowanie dzieci do zmian jakie tu zastaną : inne sale, inne panie, dzieci z innych  grup, mniejsza ilość zabawek, konieczność dystansowania się, mierzenie temperatury przy wejściu i w trakcie dnia, reżim sanitarny (o którym jest mowa w wysłanych Państwu procedurach), panie będą pracować w przyłbicach

W dalszym ciągu będziemy umieszczać na stronie propozycje zabaw i zajęć, ale od poniedziałku 18.05 w nieco zmienionej formie. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Informujemy, że osoby, które nie mają zapewnionej opieki dla dzieci od 25.05, powinni złożyć oświadczenie dostępne w załącznikach w zakładce Procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego i wysłać je na strone nauczyciela violakokoszka230673@o2.pl Po przesłaniu oświadczeń do p. Dyrektor będą one  weryfikowane. Dotyczy to też późniejszych terminów. Liczba miejsc jest ograniczona , a pierwszeństwo będą miały służby walczące z Covid. Oświadczenia będą rozpatrywane przez Dyrekcję w miarę dostępnych miejsc. 

Prosimy także o zapoznanie się z nowym dokumentem dotyczącym procedury przyprowadzania oraz odbierania dzieci z przedszkola, który jest również 
dostępne w załącznikach w zakładce Procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego.