Kadra

Naszą kadrę stanowi siedemnaście nauczycielek.
Wszystkie nauczycielki posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi przedszkolnymi, posiadają duże doświadczenie i osiągają sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • siedemnaście osób jest z tytułem magistra wychowania przedszkolnego,
  • cztery - mają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia terapii logopedycznej,
  • pięć - jest przygotowanych do prowadzenia terapii pedagogicznej
  • trzy - maią odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia języka angielskiego

Jedna osoba pracuje w administracji przedszkola:
  • specjalista d/s żywienia
Zaś obsługę tworzy zespół:
  • dwie pomoce nauczyciela: w grupie 3-latków i w grupie integracyjnej, 
  • siedem woźnych oddziałowych, 
  • trzy kucharki,
  • woźny-konserwator.
Wszyscy dbamy, aby nasze przedszkolaki czuły się z nami bezpieczne i szczęśliwe