Biedronki Tematyka zajęćPLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTERO/PIĘCIO LETNICH 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • Rozwijanie sprawności manualnej,
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Utrwalenie nazw pór roku
 • Wzbogacenie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów
 • Usprawnianie drobnych mięśni dłoni
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami
 • Wzbogacenie wiadomości na temat ptaków
 • Rozwijanie wrażliwości dotykowej
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych na wsi
 • Utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka
 • Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej
 • Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
 • Wzbogacenie wiadomości na temat żab
 • Poznanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska
 • Rozumienie konieczności szanowania przyrody i dbania o las
 • Kształtowanie nawyków proekologicznych