Biedronki Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU
W roku szkolnym 2018/19 dzieci z grupy „Biedronek”
pracują z programem „Hippo and Friends” wyd. Cambridge

PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
W MIESIĄCU:

 
PAŹDZIERNIK
Dziecko: 
 • poznaje piosenkę „Hello” oraz podejmuje próby samodzielnego przedstawienia się
 • poznaje zwroty grzecznościowe „Thank You”, I’m sorry”, „Please”
 • poznaje piosenkę  „Seven steps” oraz liczebniki od 1-20 .
 • poznaje tradycję święta Halloween oraz związane z nim słownictwo
Język czynny: hello, good bye, please, ghost, spider, cat, bat, monster, trick or treat, Happy Halloween (…)
Przykładowe struktury językowe: „Count to ten/twenty”, „How are You?” „Thank You”, I’m sorry”, Who took the candy?”, „What monster am I?”


 LISTOPAD
Dziecko
 • poznaje nazwy warzyw
 • poznaje piosenkę „Old McDonald” oraz nazwy zwierząt hodowlanych.
 • poznaje nazwy produktów żywnościowych.
 • słucha opowiadania „Very hungry Caterpillar”.
 • poznaje morskie stworzenia.
Język czynny:  broccoli, potato, tomato, carrot, corn, milk, butter, water, cow, sheep, rooster, chicken, dog, cat, whale, seal, dolphin, fish, jellyfish.
Przykładowe struktury językowe: „Do you like?”, Yes I do / No, I don’t”, „Is this a cow? Yes it is / No it isn’t”.GRUDZIEŃ
Dziecko
 • poznaje zimowe słownictwo podczas śpiewania piosenek „I’m a little Snowman”, „Where is Santa?”, „Ten little gingerbread men”
 • poznaje  słownictwo świąteczne podczas zabawy „Gingerbread boys and gingerbread girls”
 • poznaje nazwy zabawek -   „What do you want for Christmas?”,
 • śpiewa kolędy po angielsku. „We wish you a Merry Christmas”

 Język czynny: snowman, winter, snow, snowflake, gingerbread, car, doll, ball, blocks, teddy bear 
 Przykładowe struktury językowe: „ It’s snowing!”, „ I want/ I don’t want”, „Merry Christmas!”, „We wish You a Merry Christmas”