Biedronki Język angielski

Plan miesięczny/materiał zrealizowany - język angielski – kwiecień-maj 2021 r.
5 - latki
MIESIĄC TEMAT CEL ZAJĘĆ, ZAŁOŻENIA I SPOSÓB REALIZACJI
Kwiecień Our surroundings - słownictwo: school, street, park, garden, house (flashcards),
- Where is the park? - zabawy z przygotowaną mapą miasta, uwzględniającą poznane miejsca,
- zabawa ruchowa „Let’s go to the/on the … „ - zabawa ruchowa
- „We are drowing a city” – zabawa plastyczna
- piosenka: „I can jump, I can clap”
 
Maj
 
Jobs - słownictwo/zwroty: farmer, police officer, firefighter, doctor, waiter, teacher (flashcards)
- Zabawa ruchowa: „Step on a ….” (using flashcards),
- Zabawa ststyczna: „Where can you see a …?”,
- zabawa ruchowa przy piosence: „Dragonfly and butterfly” https://www.youtube.com/watch?v=5tr8kqapVUU
 
Maj Weather - słownictwo: Sun (sunny), rain (rainy), clouds (cloudy), swon (snowy), wind (windy) – flashcards
- zwroty: How’s the weather?
- zabawa statyczna: How’s the weather – using flashcards, „Where can you see a …. weather?” - flashcards
- wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematu,
- poznanie piosenki: „How’s the weather?” https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo&ab_channel=MapleLeafLearningMapleLeafLearningZweryfikowano
 
Maj
 
Revision
 
- utrwalenie poznanych słów związanych z naszym otoczeniem, zawodami i pogodą, zabawy ruchowe; piosenki: „Dragonfly and butterfly”, „”How’s the weather?”, „I can jump, I can clap”