Żabki Tematyka zajęć


 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na luty 2019
W oparciu o nową „Podstawę programową” z 2017 r oraz  program „Plac zabaw”
dla 4 latka
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
1. Baśnie, bajki, legendy
2. Bale, bale w karnawale
3. Walentynkowy Bal Karnawałowy

4. W dawnych czasach
5. Wynalazki

 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • ·Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów         literackich.
 • ·         Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
 • ·         Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
 •           Radość z uczestnictwa we wspólnej zabawie karnawałowej
 •     Wzmacnianie poczucia przynależności do przedszkolnej wspólnoty 
 •     Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
 • ·         Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
 • ·         Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).
 • ·         Rozwijanie spostrzegawczości.
 • ·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 •                       Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
 •                      Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
 • ·         Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
 • ·         Rozwijanie umiejętności teatralnych.
 • ·         Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
 • ·         Rozwijanie poczucia rytmu.
 • ·         Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • ·         Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
 • ·         Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
 • ·         Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.
 • ·         Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • ·         Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera.
 • ·         Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania      różnych emocji u innych osób.
 • ·         Usprawnianie aparatu oddechowego.
 • ·         Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • ·         Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 • ·         Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • ·         Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
 • ·    Rozbudzanie ciekawości badawczej.
 • ·         Poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.
 • ·         Kształtowanie umiejętności manualnych.
 • ·         Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • ·         Rozwijanie pomysłowości dzieci.
 • ·         Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
 • ·         Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
 • ·         Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
 • ·         Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego  z podróżowaniem, środkami transportu.
 • ·         Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
 • ·         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • ·         Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • ·         Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.
 • ·         Doskonalenie pamięci słuchowej.
 • ·         Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • ·         Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • ·         Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej.
 • ·         Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.