Wiewióreczki Z życia grupy

Tydzień 8. Zabawy na jesienne wieczory
 
Drodzy Rodzice!
W minionym tygodniu dzieci uczyły się odróżniania elementów świata fikcji i mediów od rzeczywi­stości. Utrwalały wiedzę o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze, doskonaliły umiejętności społeczne poprzez zabawy teatralne i dramowe. Zastanawiały się wspólnie nad tym, co to jest film, jak przebiega proces powstawania filmu, gdzie można obejrzeć film, jakie są rodzaje filmów. Posze­rzały słownik o pojęcia związane z filmem i teatrem, np.: reżyser, operator kamery, dźwiękowiec, rekwizyt, charakteryzator, aktor, dekoracja, widownia, scena, kurtyna. Za pomocą muzyki i tańca wyrażały swoje emocje i doskonaliły umiejętności intrapersonalne.
Rozwijały umiejętności matematyczne poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów. Odtwarzały rytmy słuchowo-ruchowe, rozwiązywały i układały zagadki słowne i żarty językowe. Poznały literę E na podstawie słowa ekran i uczestniczyły w wielu zabawach językowych. Podczas zabaw ruchowych utrwalały znajomość kształtu dotychczas poznanych liter.
Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?
Warto pójść z dzieckiem do kina lub teatru – wspólnie wybrać film lub przedstawienie, kupić bilety, pozwolić dziecku aktywnie uczestniczyć w wyborze sposobu spędzenia czasu. Przed wyjściem do kina lub teatru warto przypomnieć dziecku zasady zachowania podczas projekcji filmu lub trwania przedstawienia.