Wiewióreczki Tematyka zajęć

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej                              
na miesiąc październik w grupie V „Wiewióreczki”

 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
 1. Dary jesieni
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Jesienią w parku i w lesie
 4. Zabawy na jesienne wieczory
ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
 1.  rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców sezonowych – wzbogacanie kącika przyrodniczego, rozpoznawanie owoców po zapachu, kształcie, smaku; określanie głoski w nagłosie niektórych warzyw
  i owoców; wspólne zrobienie sałatki owocowej;
 2. wprowadzenie liter a, A , i, I oraz e, E – rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania podanych liter w wyrazach;
 3. wprowadzenie pojęcia „zdrowy styl życia” – kształtowanie zachowań prozdrowotnych; praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych;
 4. rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów
  w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 5. utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią
  w przyrodzie – utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru w parku i lesie; doskonalenie wrażliwości estetycznej;
 6. utrwalanie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze (aktor, sufler, scenograf, reżyser) – doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
 7. zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzy oraz uprawiania sportu – rozwijanie koordynacji ruchowej;
 8. rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów, wyróżnianie figur z tła, różnicowanie wielkości obiektów;
 9. kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej poprzez tematyczne prace plastyczne.