Wiewióreczki Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU
PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

W MIESIĄCU: PAŹDZIERNIK 
 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DZIECI Z GRUP MUCHOMORKÓW I WIEWIÓREK PRACUJĄ PROGRAMEM „START WITH FLUFFY!” WYD. MAC
 
W październiku dzieci opanowały materiał językowy z następującej tematyki:
 

 1. JESIEŃ W SADZIE, JESIEŃ NA DZIAŁCE
Dziecko:
 • poznaje nazwy warzyw i owoców,
 • rozumie treść piosenki Yummy, Yummy, Yummy song i potrafi ją zaśpiewać,
 • rozumie proste polecenia I na nie reaguje,
 • rozpoznaje liczebniki od 1 do 6,
 • słucha historyjki i rozumie jej treść,
 • odpowiada na pytania dotyczące treści historyjki.
Język czynny: plum, apple, pear, carrot, onion, tomato, birthday, birthday cake, Where is...?
 
2. NASZE RODZINY
Dziecko:

 • powtarza nazwy warzyw i owoców,
 • poznaje wyrazy Mummy oraz Daddy,
 • uczy się wierszyka Mummy, Daddy, recytuje z podziałem na role,
 • wykonuje czynności, które słyszy wypowiedziane w nagraniu,
 • potrafi opisać swoje preferencje, używając wyrażenia I like.../ I don't like...
 • odpowiada na proste pytania nauczyciela.
Język czynny: mummy, daddy, I love you, kiss me, hug me, walk, run, jump, sleep, I like.../I don't like..., Do you like...?