REKRUTACJA

08.02.2019
W dniach od  04 – 15 marca 2019 r, (do godziny 16.00), w godzinach pracy przedszkola rodzice/opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 29. Naboru na wolne miejsca dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję. Rekrutacja do przedszkoli publicznych odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez wypełnienie druku na stronie Naboru 2019. Druki (wnioski) należy pobrać na stronie https://nabor.pcss.pl/opole, a oświadczenia w zakładce „Dokumenty”, lub w formie papierowej w przedszkolu. Wypełnienie wniosku na stronie Naboru 2019 bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie jest zgłoszeniem dziecka i nie będzie rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do przedszkola znajdują się w opolskim serwisie oświatowym pod adresem:  www.oswiata.opole.pl 

« powrót