Krasnoludki Tematyka zajęć


PLAN  PRACY  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
na  m – c  PAŹDZIERNIK
dla  dzieci  3 – letnich
w oparciu o program „Kocham Przedszkole”
i „Podstawę programową”.

 
 

Tematyka kompleksowa:
 
1.    Warzywa
2.   Jesienią w parku- zwierzęta w parku
3.   Las jesienią- zwierzęta w lesie
4.   Przygotowania do zimy

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 
 
- Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
- Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
- Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
- Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
- Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
- Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
- Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.
- Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- Nauka piosenek i pląsów.
- Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.