Konkurs literacki

11.02.2019
KONKURS LITERACKI

„Wiersz, rymowanka lub bajka o tematyce sportowej".
 
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
 „
Wiersz, rymowanka lub bajka o tematyce sportowej”

Zwracamy się do państwa z serdecznym zaproszeniem do udziału w naszym przedszkolnym konkursie literackim
„Wiersz, rymowanka lub bajka o tematyce sportowej”.

Dzieci mają ogromną wyobraźnię i wielki potencjał w wymyślaniu różnych opowieści, historyjek czy bajek. Ich świat pełen jest magicznych stworów, dobrych wróżek, królewiczów, rycerzy i wielu innych niesamowitych postaci.
Zaproście dzieci do wymyślenia własnej oryginalnej bajki, wierszyka, rymowanki o tematyce sportowej, której autorem będzie samo dziecko. Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby zainspirowali dzieci do własnej twórczości i spisali jej efekty.
Każda spisana bajka może być wzbogacona ilustracjami wykonanymi przez dziecko co będzie podnosiło wartość i ocenę całego dzieła
Zabawmy się w bajkopisarzy, a nasz świat będzie bardziej kolorowy!

1. Nazwa konkursu:

Konkurs literacki „Wiersz, rymowanka lub bajka o tematyce sportowej

2. Organizator konkursu:

Przedszkole Publiczne nr 29        Opole, ul. Kasprzaka 1

3. Cele konkursu:

  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich dzieci,
  • upowszechnianie kultury żywego słowa,
  • poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci poprzez kontakt ze sztuką,
  • rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji,
  • rozwój wrażliwości artystycznej,
  • zacieśnianie więzi rodzinnych

4. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:

Klaudia Kocoń- nauczyciel
Edyta Kurdek- nauczyciel
Agata Skibińska- nauczyciel
Patronem honorowym będzie Dyrektor – Agnieszka Milenkiewicz

5. Czas nadsyłania prac: 12.02. 2019 – 28.02.2019

6. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:
- wiersz
- rymowanka
- bajka
 oraz w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 lata 5-6 lat

Dziecko wymyśla bajkę, wiersz, rymowankę, a rodzic ją spisuje, skanuje obrazki wykonane przez dziecko (niekoniecznie) i dostarcza do przedszkola

7. Warunki uczestnictwa:
W konkursie uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

8. Przebieg konkursu:

W terminie od    12.02.2019   do    28.02.2019   zbierane będą prace

W terminie od    28.02.2019   do   4.03.2019  Powołana Komisja [ nauczycielki przedszkola] dokona przeglądu i oceny nadesłanego materiału.
 
Ogłoszenie wyników   5.03.2019
Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola  oraz tablicach przedszkolnych.
Laureaci I, II i III miejsca zostaną powiadomieni o wynikach poprzez organizatorów i zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

9. Nagrody
Każdy z uczestników otrzyma dyplom - podziękowanie za udział w konkursie.
Laureaci - wyróżnienia i nagrody.

10. Kryteria oceny:
Prezentowane utwory będą przez jury oceniane według następujących kryteriów:

  • ogólne wrażenie artystyczne,
  • kultura słowa,
  • oryginalność prezentowanego utworu,
  • kompozycja i staranność,
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac 
na stronie internetowej przedszkola oraz tablicach  przedszkolnych


 
 
 
 


« powrót