Biedronki Tematyka zajęć

PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNEJ
na miesiąc  - LUTY
dla  dzieci   4-5 – letnich
w oparciu o nową „Podstawę programową”z 2017 roku i program wychowania przedszkolnego pt. „Zabawy z porami roku”
 
Tematyka  kompleksowa:
 1. W KOSMOSIE
 2. ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
 3. DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU
 4. DOZNAWANIE UCZUĆ JEST WAŻNE
Zadania programowe:
 • doskonalenie umiejętności wyróżniania głosek w nagłosie
 • zapoznanie z pojęciem: Układ Słoneczny
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8
 • kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej
 • utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych
 • kształcenie umiejętności logicznego kojarzenia faktów i układania opowiadania 
 • doskonalenie umiejętności wycinania po linii
 • zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej litery „n, N”
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8
 • poszerzenie doświadczeń plastycznych
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • zapoznanie z postacią wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika
 • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach
 • kształtowanie słuchu muzycznego
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • budzenie zainteresowań światem roślin i zwierząt
 • wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy
 • zapoznanie dzieci ze środowiskiem przyrodniczym jakim jest sawanna
 • ćwiczenia posługiwania się właściwą formą miejscownika
 • nabywanie umiejętności aktorskich
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • wdrażanie do rysowania po śladzie bez odrywania ręki
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • kształcenie umiejętności dokładnego cięcia po linii zwierząt i roślin sawanny oraz przyklejanie ich we właściwym miejscu
 • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm
 • utrwalenie określeń: dodać, równa się
 • budzenie zainteresowań życiem zwierząt w innych krajach
 • kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
 • motywowanie do dbania  o dobrą postawę ruchową
 • rozwijanie umiejętności pracy mimiką twarzy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania społecznego
 • ćwiczenie warg i przodu języka
 • zapoznanie ze sposobem wykonania planszy – gry do wymyślonego opowiadania przez zespół
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej
 • przygotowanie dzieci do nauki pisania w liniaturze
 • utrwalenie wiadomości o zwierzętach z ZOO
 • próby uogólniania zdobytej wiedzy
 • uświadomienie dzieciom wpływu odżywiania na zdrowie człowieka
 • zachęcenie dzieci do obserwacji wzrostu szczypiorku
 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • uświadomienie dzieciom wpływu mycia ciała na nasze zdrowie
 • zapoznanie ze znakiem graficznym litery „C,c”
 • rozwijanie pomysłowości dzieci w ukazaniu tematu plastycznego
 • zapoznanie z figurami tańca oraz ich nazwami
 • ukazanie piękna muzyki polskich tańców narodowych
 • wyjaśnienie słów: bakteria, wirus
 • doskonalenie prawidłowego doboru produktów przy sporządzaniu napoju mleczno - owocowego
 • wzbogacanie słownika czynnego
 • kształcenie umiejętności liczenia w zakresie 9
 • uświadomienie dzieciom wpływu wyrażanych emocji na samopoczucie drugiego człowieka
 • zachęcanie do bycia miłym, radosnym, uśmiechniętym 
 • doskonalenie umiejętności liczenia, klasyfikowania i segregowania
 • doskonalenie umiejętności naśladowczych.
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej         
 • zachęcanie do odwoływania się do swoich emocji i uczuć  
 • wzbogacanie słownika dzieci o pojęcia związane z emocjami
 • zachęcanie do bycia przyjaznym wobec innych