Biedronki Tematyka zajęć

PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNEJ
na miesiąc  - Grudzień
dla  dzieci   4-5 – letnich
w oparciu o nową „Podstawę programową”z 2017 roku i program wychowania przedszkolnego pt. „Zabawy z porami roku”
 
Tematyka  kompleksowa:
 1. „TUTAJ ROSŁY PAPROCIE”
 2. „PRĄD ELEKTRYCZNY”
 3. „ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ”
Zadania programowe:
 • Rozbudzanie ciekawości i zainteresowań otaczającym światem brył
 • Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów dętych i smyczkowych
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • Kształcenie umiejętności  rysowania po śladzie
 • Zapoznanie z budową i trybem życia dinozaurów
 • Utrwalenie liczb od 0 do 5
 • Kształcenie umiejętności dzielenia słowa „Mikołaj” na sylaby i głoski.
 • Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki o „Mikołaju”
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Uwrażliwienie dzieci na bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych
 • Kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały
 • zapoznanie z rolą urządzeń elektrycznych w życiu codziennym
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasady dotyczącej korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci.
 • Utrwalenie pojęcia abstrakcja
 • Uwrażliwienie dzieci na działanie linii i plamy
 • Kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 6
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6
 • Aktywizacja procesów: myślenia i wyobraźni
 • Wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki klasycznej, zaznajomienie z jej specyfiką i pięknem
 • Wdrażanie do precyzyjnego kolorowania rysunków
 • Budzenie zainteresowania kompozycjami artystycznymi z prostokątnych figur
 • Rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji
 • Utrwalenie pojęć: mniej, więcej
 • Kształcenie umiejętności słuchania i rytmicznego wygrywania dźwięków
 • Wdrażanie do prawidłowego używania określeń: najpierw, potem, teraz
 • Rozwijanie uzdolnień dekoracyjnych dzieci
 • Kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania drzew iglastych: choinka
 • Zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej litery „r ,R”
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej
 • Czerpanie radości ze wspólnego śpiewania kolęd
 • Utrwalenie określeń (dodać, odjąć, równa się)
 • Utrwalenie znajomości tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych
 • Rozumienie wieloznaczności znaczenia słowa dom
 • Wdrażanie dzieci do umiejętności formułowania życzeń
 • Kształcenie motoryki małej, dużej
 • Budzenie zamiłowania do śpiewu